Przejdź do treści

O nas

Niepubliczne Przedszkole i Żłobek MISIEK oddział przy ul. Klasztornej, przyjmujemy dzieci w wieku od 20 tygodnia do 5 roku życia. Nasza placówka kieruje się mottem “Po pierwsze wysoka jakość świadczonych usług”, to gwarancja najlepszej i najbardziej przyjaznej opieki dla Twojego dziecka. Oferowane przez Nas zajęcia dydaktyczne są realizowane zgodne z Podstawą Programową Wychowania Przedszkolnego. Zajęcia rozwiną i uwidocznią zdolności i zainteresowania każdego dziecka. Nasza oferta uwzględnia założenia koncepcji inteligencji wielorakich, aby stymulować rozwój dzieci w różnych kierunkach i pomagać odkryć i rozwijać im ich potencjał. Co więcej, w naszym programie przewidujemy zajęcia o tematyce: społecznej, przyrodniczej, muzycznej, plastycznej, ruchowej, językowej, matematycznej. Formy pracy z dziećmi to: obserwacja dzieci, diagnoza potrzeb i potencjału, indywidualizacja, zintegrowany program edukacji, praca metodą projektów. Organizacja pracy zakłada tworzenie grup od 15 do 25 dzieci.

Przedszkole jest czynne od poniedziałku do piątku w godz. od 6.00- 17.30 z wyjątkiem:

a) dni ustawowo wolnych od pracy,
b) W Wigilię Bożego Narodzenia, w Sylwestra,placówka otwarta jest do godz. 14:00.
c) Wielki Piątek oraz w czasie tzw. długich weekendów, placówka otwarta jest do godz. 16:00.
d) od 1.08 – 14.08 przerwa wakacyjna- zamknięte

Dzieci należy przyprowadzać do godz. 8.00.
Przedszkole dysponuje własnym placem zabaw, terenem zielonym.