Przejdź do treści

Opłaty

Opłaty Przedszkole na rok szkolny 2024/2025

Wpisowe wynosi 350,00 zł – jednorazowe, bezzwrotne. Rodzice są zobowiązani, w terminie 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia o przyjęciu rezerwacji do: podpisania z nami umowy i wpłaty wpisowego.
Czesne wynosi 500,00 zł  – opłata stała miesięczna nie podlegająca zwrotowi.
Opłata za wyżywienie 16,00 zł – stawka dzienna.
Opłata za wyżywienie dla dzieci z alergią 22,50 zł – stawka dzienna, dla dzieci na diecie eliminacyjnej z kartą dietetyczną.
Ubezpieczenie 50,00 zł – rocznie, obowiązkowe ubezpieczenie dziecka (NW) płatne jednorazowo do końca września.
Wyprawka

300,00 zł – rocznie, płatne w 2 ratach : 150 zł do końca sierpnia (wyprawka plastyczna); 150 zł do końca stycznia (wyprawka plastyczna) dodatkowo cena za podręczniki – płatne do końca września 

Basen

60 zł – wejście jednorazowe (cena obejmuje trenera, wejście na basen, transport) – zajęcia tylko dla dzieci z oddziału zerowego.

W przypadku zgłoszonej nieobecności dziecka w dzień poprzedzający jego nieobecność w placówce od opłat za wyżywienie odliczana jest dzienna stawka żywieniowa. Nieobecności dziecka są rozliczane w cyklu miesięcznym od 1 dnia miesiąca do ostatniego dnia miesiąca. Nieobecność należy zgłaszać w pierwszej kolejności poprzez aplikację przedszkolną, jeśli jest to niemożliwe SMS-em na numer przedszkola +48 799 023 827 .

Rodzice ponoszą koszty związane z wyjściami i wycieczkami dzieci.

Płatne przez Organ prowadzący:

 • Język angielski
 • katecheza
 • gimnastyka z elementami jogi 
 • robotyka
 • zajęcia muzyczne z elementami rytmiki
 • dodatkowe zajęcia plastyczne  
 • logopedia zajęcia indywidulane i grupowe 
 • TUS – Trening Umiejętności Społecznych – zajęcia grupowe  
 • Opieka specjalistów:
  • logopedy
  • psychologa
  • pedagoga
  • pielęgniarki
  • dietetyka
  • pedagog specjalny 
 •  

nr konta: 98 1050 1722 1000 0097 2595 4797


Opłaty Żłobek na rok szkolny 2024/2025

Wpisowe wynosi 350,00 zł – jednorazowe, bezzwrotne. Rodzice są zobowiązani, w terminie 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia o przyjęciu rezerwacji do: podpisania z nami umowy i wpłaty wpisowego.
Czesne wynosi 1436,00 zł – opłata stała miesięczna podlegająca zwrotowi – 30 miejsc;
1000,00 zł – dla dzieci na pobyt poniżej 5 godzin  – 25 miejsc;
Opłata za wyżywienie 16,00 zł – stawka dzienna
Opłata za wyżywienie dla dzieci z alergią 22,50 zł – stawka dzienna, dla dzieci na diecie eliminacyjnej z kartą dietetyczną.
Ubezpieczenie 50,00 zł – rocznie, obowiązkowe ubezpieczenie dziecka (NW) płatne jednorazowo do końca września.
Wyprawka  100,00 zł – rocznie, jednorazowo do końca września (wyprawka plastyczna).

Dofinansowania do miejsca w żłobku 

ZUS: -400 zł miesięcznie na pierwsze dziecko ( rodzic ma obowiązek złożyć wniosek do ZUS) 

Maluch+: -836 zł dla 30 dzieci w grupie utworzonej w ramach dofinansowania  https://misiek-klasztorna.pl/maluch/

UWAGA! Na stronie https://www.gov.pl/web/rodzina/limit-oplaty-za-pobyt-dziecka sprawdzisz aktualny limit miesięcznej opłaty za pobyt dziecka w żłobku.

W przypadku zgłoszonej nieobecności dziecka w dzień poprzedzający jego nieobecność w placówce od opłat za wyżywienie odliczana jest dzienna stawka żywieniowa. Nieobecności dziecka są rozliczane w cyklu miesięcznym od 1 dnia miesiąca do ostatniego dnia miesiąca. Nieobecność należy zgłaszać w pierwszej kolejności poprzez aplikację przedszkolną, jeśli jest to niemożliwe SMS-em na numer przedszkola +48 799 023 827.

Rodzice ponoszą koszty związane z wyjściami i wycieczkami dzieci.

W przypadku zgłoszonej nieobecności dziecka w dzień poprzedzający jego nieobecność w placówce od opłat za wyżywienie odliczana jest dzienna stawka żywieniowa. Nieobecności dziecka są rozliczane w cyklu miesięcznym od 1 dnia miesiąca do ostatniego dnia miesiąca. Nieobecność należy zgłaszać w pierwszej kolejności poprzez aplikację przedszkolną, jeśli jest to niemożliwe SMS-em na numer przedszkola +48 799 023 827.

Rodzice ponoszą koszty związane z wyjściami i wycieczkami dzieci.

Płatne przez Organ prowadzący:

 • Opieka specjalistów:
  • logopedy
  • psychologa
  • pedagoga
  • pielęgniarki
  • dietetyka
 •  

nr konta: 10 1050 1722 1000 0097 2759 2868


Opłaty Przedszkole na rok szkolny 2023/2024

Wpisowe wynosi 350,00 zł – jednorazowe, bezzwrotne. Rodzice są zobowiązani, w terminie 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia o przyjęciu rezerwacji do: podpisania z nami umowy i wpłaty wpisowego.
Czesne wynosi 400,00 zł  – opłata stała miesięczna nie podlegająca zwrotowi.
Opłata za wyżywienie 14,50 zł – stawka dzienna.
Opłata za wyżywienie dla dzieci z alergią 22,50 zł – stawka dzienna, dla dzieci na diecie eliminacyjnej z kartą dietetyczną.
Ubezpieczenie 50,00 zł – rocznie, obowiązkowe ubezpieczenie dziecka (NW) płatne jednorazowo do końca września.
Wyprawka 300,00 zł – rocznie, jednorazowo do końca września (podręczniki).

W przypadku zgłoszonej nieobecności dziecka w dzień poprzedzający jego nieobecność w placówce od opłat za wyżywienie odliczana jest dzienna stawka żywieniowa. Nieobecności dziecka są rozliczane w cyklu miesięcznym od 1 dnia miesiąca do ostatniego dnia miesiąca. Nieobecność należy zgłaszać w pierwszej kolejności poprzez aplikację przedszkolną, jeśli jest to niemożliwe SMS-em na numer przedszkola +48 799 023 827, .

Rodzice ponoszą koszty związane z wyjściami i wycieczkami dzieci.

Płatne przez Organ prowadzący:

  • Język angielski
  • Opieka specjalistów:
   • logopedy
   • psychologa
   • pedagoga
   • pielęgniarki
   • dietetyka
  • sensoplastyka
  • gimnastyka
  • taniec
  • zajęcia muzyczne z elementami rytmiki
  • warsztaty teatralne

nr konta: 98 1050 1722 1000 0097 2595 4797


Opłaty Żłobek na rok szkolny 2023/2024

Wpisowe wynosi 350,00 zł – jednorazowe, bezzwrotne. Rodzice są zobowiązani, w terminie 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia o przyjęciu rezerwacji do: podpisania z nami umowy i wpłaty wpisowego.
Czesne wynosi 1250,00 zł – opłata stała miesięczna niepodlegająca zwrotowi.
Opłata za wyżywienie 14,50 zł – stawka dzienna
Opłata za wyżywienie dla dzieci z alergią 22,50 zł – stawka dzienna, dla dzieci na diecie eliminacyjnej z kartą dietetyczną.
Ubezpieczenie 50,00 zł – rocznie, obowiązkowe ubezpieczenie dziecka (NW) płatne jednorazowo do końca września.
Wyprawka  100,00 zł – rocznie, jednorazowo do końca września (podręczniki).

UWAGA! Na stronie https://www.gov.pl/web/rodzina/limit-oplaty-za-pobyt-dziecka sprawdzisz aktualny limit miesięcznej opłaty za pobyt dziecka w żłobku.

W przypadku zgłoszonej nieobecności dziecka w dzień poprzedzający jego nieobecność w placówce od opłat za wyżywienie odliczana jest dzienna stawka żywieniowa. Nieobecności dziecka są rozliczane w cyklu miesięcznym od 1 dnia miesiąca do ostatniego dnia miesiąca. Nieobecność należy zgłaszać w pierwszej kolejności poprzez aplikację przedszkolną, jeśli jest to niemożliwe SMS-em na numer przedszkola +48 799 023 827.

Rodzice ponoszą koszty związane z wyjściami i wycieczkami dzieci.

Płatne przez Organ prowadzący:

  • Język angielski
  • Opieka specjalistów:
   • logopedy
   • psychologa
   • pedagoga
   • pielęgniarki
   • dietetyka
  • Sensoplastyka
  • Muzykoterapia

nr konta: 10 1050 1722 1000 0097 2759 2868