Opłaty

Opłaty Przedszkole na rok szkolny 2023/2024

Wpisowe wynosi 250,00 zł – jednorazowe, bezzwrotne. Rodzice są zobowiązani, w terminie 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia o przyjęciu rezerwacji do: podpisania z nami umowy i wpłaty wpisowego.
Czesne wynosi 400,00 zł  – opłata stała miesięczna nie podlegająca zwrotowi.
Opłata za wyżywienie 14,50 zł – stawka dzienna.
Opłata za wyżywienie dla dzieci z alergią 22,50 zł – stawka dzienna, dla dzieci na diecie eliminacyjnej z kartą dietetyczną.
Ubezpieczenie 50,00 zł – rocznie, obowiązkowe ubezpieczenie dziecka (NW) płatne jednorazowo do końca września.
Wyprawka 300,00 zł – rocznie, jednorazowo do końca września (podręczniki).
W przypadku zgłoszonej nieobecności dziecka w dzień poprzedzający jego nieobecność w placówce od opłat za wyżywienie odliczana jest dzienna stawka żywieniowa. Nieobecności dziecka są rozliczane w cyklu miesięcznym od 1 dnia miesiąca do ostatniego dnia miesiąca. Nieobecność należy zgłaszać w pierwszej kolejności poprzez aplikację przedszkolną, jeśli jest to niemożliwe SMS-em na numer przedszkola +48 799 023 827, . Rodzice ponoszą koszty związane z wyjściami i wycieczkami dzieci. Płatne przez Organ prowadzący:
  • Język angielski
  • Opieka specjalistów:
   • logopedy
   • psychologa
   • pedagoga
   • pielęgniarki
   • dietetyka
  • sensoplastyka
  • gimnastyka
  • taniec
  • zajęcia muzyczne z elementami rytmiki
  • warsztaty teatralne

nr konta: 98 1050 1722 1000 0097 2595 4797


Opłaty Żłobek na rok szkolny 2023/2024

Wpisowe wynosi 250,00 zł – jednorazowe, bezzwrotne. Rodzice są zobowiązani, w terminie 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia o przyjęciu rezerwacji do: podpisania z nami umowy i wpłaty wpisowego.
Czesne wynosi 850,00 zł – opłata stała miesięczna niepodlegająca zwrotowi.
Opłata za wyżywienie 14,50 zł – stawka dzienna
Opłata za wyżywienie dla dzieci z alergią 22,50 zł – stawka dzienna, dla dzieci na diecie eliminacyjnej z kartą dietetyczną.
Ubezpieczenie 50,00 zł – rocznie, obowiązkowe ubezpieczenie dziecka (NW) płatne jednorazowo do końca września.
Wyprawka  100,00 zł – rocznie, jednorazowo do końca września (podręczniki).
W przypadku zgłoszonej nieobecności dziecka w dzień poprzedzający jego nieobecność w placówce od opłat za wyżywienie odliczana jest dzienna stawka żywieniowa. Nieobecności dziecka są rozliczane w cyklu miesięcznym od 1 dnia miesiąca do ostatniego dnia miesiąca. Nieobecność należy zgłaszać w pierwszej kolejności poprzez aplikację przedszkolną, jeśli jest to niemożliwe SMS-em na numer przedszkola +48 799 023 827. Rodzice ponoszą koszty związane z wyjściami i wycieczkami dzieci. Płatne przez Organ prowadzący:
  • Język angielski
  • Opieka specjalistów:
   • logopedy
   • psychologa
   • pedagoga
   • pielęgniarki
   • dietetyka
  • Sensoplastyka
  • Muzykoterapia

nr konta: 10 1050 1722 1000 0097 2759 2868


Opłaty Przedszkole na rok szkolny 2022/2023

Wpisowe wynosi 250,00 zł – jednorazowe, bezzwrotne. Rodzice są zobowiązani, w terminie 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia o przyjęciu rezerwacji do: podpisania z nami umowy i wpłaty wpisowego.
Czesne wynosi 350,00 zł  – opłata stała miesięczna nie podlegająca zwrotowi.
Opłata za wyżywienie 13,00 zł – stawka dzienna.
Opłata za wyżywienie dla dzieci z alergią 20,00 zł – stawka dzienna, dla dzieci na diecie eliminacyjnej z kartą dietetyczną.
Ubezpieczenie 50,00 zł – rocznie, obowiązkowe ubezpieczenie dziecka (NW) płatne jednorazowo do końca września.
Wyprawka 200,00 zł – rocznie, jednorazowo do końca września (podręczniki).
W przypadku zgłoszonej nieobecności dziecka w dzień poprzedzający jego nieobecność w placówce od opłat za wyżywienie odliczana jest dzienna stawka żywieniowa. Nieobecności dziecka są rozliczane w cyklu miesięcznym od 1 dnia miesiąca do ostatniego dnia miesiąca. Nieobecność należy zgłaszać SMS-em na numer przedszkola +48 799 023 827. Rodzice ponoszą koszty związane z wyjściami i wycieczkami dzieci. Płatne przez Organ prowadzący:
  • Język angielski
  • Opieka specjalistów:
   • logopedy
   • psychologa
   • pedagoga
   • pielęgniarki
   • dietetyka
  • sensoplastyka
  • gimnastyka
  • taniec
  • zajęcia muzyczne z elementami rytmiki
  • warsztaty teatralne

nr konta: 98 1050 1722 1000 0097 2595 4797


Opłaty Żłobek na rok szkolny 2022/2023

Wpisowe wynosi 250,00 zł – jednorazowe, bezzwrotne. Rodzice są zobowiązani, w terminie 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia o przyjęciu rezerwacji do: podpisania z nami umowy i wpłaty wpisowego.
Czesne wynosi 600,00 zł – opłata stała miesięczna niepodlegająca zwrotowi.
Opłata za wyżywienie 13,00 zł – stawka dzienna
Opłata za wyżywienie dla dzieci z alergią 20,00 zł – stawka dzienna, dla dzieci na diecie eliminacyjnej z kartą dietetyczną.
Ubezpieczenie 50,00 zł – rocznie, obowiązkowe ubezpieczenie dziecka (NW) płatne jednorazowo do końca września.
Wyprawka  200,00 zł – rocznie, jednorazowo do końca września (podręczniki).
W przypadku zgłoszonej nieobecności dziecka w dzień poprzedzający jego nieobecność w placówce od opłat za wyżywienie odliczana jest dzienna stawka żywieniowa. Nieobecności dziecka są rozliczane w cyklu miesięcznym od 1 dnia miesiąca do ostatniego dnia miesiąca. Nieobecność należy zgłaszać SMS-em na numer przedszkola +48 799 023 827.  Rodzice ponoszą koszty związane z wyjściami i wycieczkami dzieci. Płatne przez Organ prowadzący:
  • Język angielski
  • Opieka specjalistów:
   • logopedy
   • psychologa
   • pedagoga
   • pielęgniarki
   • dietetyka
  • Sensoplastyka
  • Muzykoterapia

nr konta: 10 1050 1722 1000 0097 2759 2868


Opłaty Przedszkole na rok szkolny 2021/2022

Wpisowe wynosi 150,00 zł / jednorazowe, bezzwrotne.Rodzice są zobowiązani w terminie 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia o przyjęciu rezerwacji do: podpisania z nami umowy i wpłaty wpisowego. Wysłanie formularza zgłoszeniowego nie obliguje do ponoszenia opłaty.
Czesne wynosi 250,00 zł
Stawka żywieniowa 10,00 zł / dziennie,
Ubezpieczenie 50 zł rocznie
Rodzice ponoszą koszty związane z wyjściami i wycieczkami dzieci. Płatne przez Organ prowadzący
  • Język angielski
  • Opieka specjalistów:
   • logopedy
   • psychologa
   • pedagoga
   • pielęgniarki
   • dietetyka
  • sensoplastyka
  • gimnastyka
  • taniec
  • zajęcia muzyczne z elementami rytmiki
  • warsztaty teatralne

nr konta: 98 1050 1722 1000 0097 2595 4797


Opłaty Żłobek na rok szkolny 2021/2022

Wpisowe wynosi 150,00 zł / jednorazowe, bezzwrotne. Rodzice są zobowiązani w terminie 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia o przyjęciu rezerwacji do: podpisania z nami umowy i wpłaty wpisowego.
Czesne wynosi 600,00 zł
Stawka żywieniowa 10,00 zł / dziennie,
Ubezpieczenie 50 zł rocznie
Rodzice ponoszą koszty związane z wyjściami i wycieczkami dzieci. Płatne przez Organ prowadzący
  • Język angielski
  • Opieka specjalistów:
   • logopedy
   • psychologa
   • pedagoga
   • pielęgniarki
   • dietetyka
  • Sensoplastyka
  • Muzykoterapia

nr konta: 10 1050 1722 1000 0097 2759 2868