Opłaty

Opłaty Przedszkole na rok szkolny 2020/2021

Wpisowe wynosi 150,00 zł / jednorazowe, bezzwrotne.Rodzice są zobowiązani w terminie 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia o przyjęciu rezerwacji do: podpisania z nami umowy i wpłaty wpisowego. Wysłanie formularza zgłoszeniowego nie obliguje do ponoszenia opłaty.
Czesne wynosi 250,00 zł
Stawka żywieniowa 10,00 zł / dziennie,
Ubezpieczenie 50 zł rocznie
Rodzice ponoszą koszty związane z wyjściami i wycieczkami dzieci. Płatne przez Organ prowadzący
  • Język angielski
  • Opieka specjalistów:
   • logopedy
   • psychologa
   • pedagoga
   • pielęgniarki
   • dietetyka
  • sensoplastyka
  • gimnastyka
  • taniec
  • zajęcia muzyczne z elementami rytmiki
  • warsztaty teatralne

nr konta: 98 1050 1722 1000 0097 2595 4797


Opłaty Żłobek na rok szkolny 2020/2021

Wpisowe wynosi 150,00 zł / jednorazowe, bezzwrotne. Rodzice są zobowiązani w terminie 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia o przyjęciu rezerwacji do: podpisania z nami umowy i wpłaty wpisowego.
Czesne wynosi 500,00 zł
Stawka żywieniowa 10,00 zł / dziennie,
Ubezpieczenie 50 zł rocznie
Rodzice ponoszą koszty związane z wyjściami i wycieczkami dzieci. Płatne przez Organ prowadzący
  • Język angielski
  • Opieka specjalistów:
   • logopedy
   • psychologa
   • pedagoga
   • pielęgniarki
   • dietetyka
  • Sensoplastyka
  • Muzykoterapia

nr konta: 10 1050 1722 1000 0097 2759 2868