Przejdź do treści

Informacja dla Rodziców

Zebranie organizacyjne z Rodzicami w dniu 28.09.2020r (poniedziałek) o godz. 16:00 dla wszystkich grup przedszkolnych.

Tematem zebrania będzie przedstawienie Rocznego Planu Pracy, Koncepcji Pracy, Programu Wychowawczo-Profilaktycznego, Planu Nadzoru Pedagogicznego oraz kalendarza imprez.

Ze względu na obowiązujący w przedszkolu „reżim sanitarny” prosimy o przybycie na spotkanie tylko jednego Rodzica/Opiekuna.