Organizacja

Godziny otwarcia

Przedszkole jest czynne od poniedziałku do piątku w godz. od 6.00- 18.00 z wyjątkiem:

a) dni ustawowo wolnych od pracy,

b) w Wigilię Bożego Narodzenia, w Sylwestra, placówka otwarta jest do godz. 14:00,

c) w Wielki Piątek oraz w czasie tzw. długich weekendów placówka jest otwarta do godziny 16.00.


Dzieci należy przyprowadzać do godz. 8.00.

Usługi świadczone w Żłobku oraz Przedszkolu są odpłatne zgodnie z zapisami w umowie – sprawdź zakładkę Opłaty.

Dokumenty do pobrania

  •  

Procedury bezpieczeństwa i zdrowia Dzieci w Przedszkolu i Żłobku MISIEK ul. Klasztorna

Pełna wersja dokumentu :

  • Dostępna do wglądu u Dyrektora Placówki.
  • Przedstawiona na początku roku szkolnego na spotkaniu z Rodzicami

Podstawę prawną do opracowania procedur bezpieczeństwa :

  • ustawa z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59 ze zm.),
  • rozporządzenie MENiS z 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2003 r. nr 6 poz. 69 ze zm.),
  • statut przedszkola.

OSOBY, KTÓRYCH DOTYCZĄ PROCEDURY – Do przestrzegania procedur zobowiązani są wszyscy pracownicy Przedszkola i Żłobka, dyrektor oraz rodzice.

WYKAZ PROCEDUR – szczegółowa dokumentacja dostępna w placówce

I PROCEDURA – dotyczy bezpiecznego pobytu dziecka w Placówce

II PROCEDURA – dotyczy doraźnej pomocy medycznej

III PROCEDURA – dotyczy postępowania, w przypadku nieszczęśliwego wypadku dziecka w Przedszkolu/Żłobku

IV PROCEDURA – dotyczy postępowania w przypadku wystąpienia u dzieci chorób

V PROCEDURA – dotyczy postępowania w przypadku konieczności

udzielenia pierwszej pomocy dzieciom w Placówce

VI PROCEDURA – Przyprowadzania i odbierania dzieci

VII PROCEDURA –Spacerów i wycieczek

VIII PROCEDURA – Korzystania z palcu zabaw